Neurokognition vt 2012

 

Meddelande 2013-02-08:

 

Obs att vårterminen 2012 var sista gången som Holger och Mats ansvarade för kursen i Neurokognition.

Ett stort tack (!) från de avgående kursledarna till alla studenter som har gått kursen sedan starten år 2004.

Den gamla websidan kvarstår till vidare och planer finns på en sammanställning av info/länkar under åren.

Om tiden medger kommer sidan att utvecklas vidare i någon riktning, ännu oklart hur; mejla gärna förslag till Holger.

 

DOKUMENTINFORMATION

Senaste uppdatering 2012-06-26

 

Kursinformation

Schema

Tentamensbeskrivning

Instuderingslista (Holgers frågor + länkar till Mats frågor)

Skicka gärna förslag på ytterligare frågor

 

Föreläsningsanteckningar (kompletteras efter hand):

Föreläsning 0 (Introduktion): Slide show

Föreläsning 1 (Membranpotential och elektrisk aktivitet; se kap 3): Slide show Notes

Föreläsning 2 (Synaptisk kommunikation, integration och plasticitet, del 1; se kap 4): Slide show Notes

Föreläsning 3 (Synaptisk kommunikation, integration och plasticitet, del 2; se kap 4, 11) Slide show Notes

Föreläsning 4 (Neuronal organisation; se kap 8) Slide show Notes

Föreläsning 5 (Hjärnans byggnad): Anatomi Anatomi-högupplöst

- Tavelfoton (från förra kursen): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Föreläsning 6 (Nervcellens biologi/kemi): Anteckningar/overheadbilder

- Tavelfoton (från förra kursen): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

- kompl. bilder: Brain and CSF Signalering Neurontyper Nervcell-Glia Gliaceller Synapser Synaps & LTP

- kompl. text: Synapser och transmittorer

- Powerpoint-presentationer från Mats: Kogn neuro I, Kogn neuro II

Föreläsning 7 (Hjärnans utveckling + högre funktioner; se kap 10, 11): Slide show Notes

Föreläsning 8 (Medvetet och omedvetet; se kap 12 samt läs om cerebellum i kap. 9): Slide show Notes

Föreläsning 9 (Gästföreläsning): Länk till Idriz Zogajs hemsida

 

Laborationer:

Lab 1 och 3 ges på Medicinareberget (Medicinaregatan 11, se karta)

1. Elektrisk aktivitet i artificiella och biologiska system Handledning Rapportformulär

- Cog students in action 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2. Biofysikalisk nervcellsmodellering Handledning Appendix Rapportformulär

- Nedladdning av mjukvara  L2_ZIP, alt. L2_RAR; anpassning till datorerna i labsalen Lab2_fix

- Alternativt (t.ex. Mac-användare), hämta Neuron från http://www.neuron.yale.edu eller http://neuron.duke.edu

- och använd därefter applikationsfilerna A_Neuron_Passive.ses, B_Neuron_Active.ses, CD_Neuron_Conduction.ses

- Cog students in action 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Nervcellens struktur, mikroskopiövning Handledning

- Genomförs i halvklasser med indelning enligt följande:

-  7 maj (grupp A): Sara, Johan, Mikael, John Tariq, Emil, Jimi, Alva

- 10 maj (grupp B): Andreas, Morin, Lotta, Nils-Olof, Peter, Magnus, Roger, Karin, Jonas, Erik

 

Sammanfattningar av fördjupningsarbetena

Roger Gemensam neurobiologi – smärta och njutning (18)         Emil Semantiskt minne (21)

Johan Straffets neurobiologi (22)                                               Alva Time factor & consciousness (07)

Mikael Dendrites: bug or feature? Slide show (24)                     John T Brain repair yourself (01)

Jonas Neural basis of creativity Slide show (37)                        Erik Quest for a smart pill (02)

Nils-Olof Neuroeconomics (14)                                                Peter Pathological laughter and crying (30)

Jimi Models of Working Memory (25)                                      Magnus Känslor och kognition (16)

Sara Minne och hippocampus (20)                                            Morin The addicted human brain (33)

Andreas The Mirror Neuron System (MNS) (23)                     Karin Visual body perception (19)

 

Länklista och intressanta artiklar:

Markering /S/ anger att bidraget är kog-studentförslag (från i år eller tidigare)

 

- Av allmänt intresse

Almaden Institute meeting on Cognitive computing (2006) (/S/)

Thalamus och uppmärksamhet modeller (2006), experiment (2009)

Somatotopisk organisation i cerebellum (2004) – tar bl.a. upp frakturerad somatotopi

 

- Om synsystemet

H.K. Hartlines Nobelföreläsning om hästskokrabbans synsystem (1967); upptäckten är från 1956

Se också http://www.mbl.edu/marine_org/images/animals/Limulus/vision/hartline.html

(Obs att kopplingarna i Limulus’ öga skiljer sig från vår beskrivning (F4) men effekten blir densamma)

Webvision e-book på http://webvision.umh.es/ eller http://webvision.med.utah.edu/book/

... sublinks Retina ColorVision VisualCortex

 

- Om minnet (och hur det kan suddas)

Cogmed research on working memory training (2008)

Om musens minneskod (2007)

Post-traumatic stress disorder and reconsolidation (2009)

How to erase fear memories? (2010)

 

- Filosofiskt mm

John Eccles on Mind and Brain

 

- Mikaels länkar (/S/)

Think faster focus better and remember more; Rewiring our brain to stay younger... :
http://www.youtube.com/watch?v=UyPrL0cmJRs&feature=BFa&list=PL18914D4619FCA81B

 

The Aging but Resilient Brain: Keeping Neurons Happy:

http://www.youtube.com/watch?v=y5i3jBhxI4Q

 
En serie föreläsningar av Michael Gazzaniga

http://www.youtube.com/watch?v=dadT-14FkSY&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=q1fq4qTPSdg&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=mJKloz2vwlc

 
Authors@Google: Rick Hanson (Om neuroplasticitet och hur tänkandet - mind - (kanske?) kan påverka hjärnan)
http://www.youtube.com/watch?v=0EM45CpeQb4

 

Fördjupningsarbeten:

Här är en mix av artiklar med anknytning till neurokognition (/S/ = studentförslag).

Muntlig redovisning (10 min + diskussion 5 min) är planerad till den 21 maj

01 Brain repair yourself (2003); Kompl. Greenfield’05 Castellani’06 Wang’07 Brinton’08 Ormerod’08 Vald av John T

02 Quest for a smart pill (2003); Kompl. For kids Russo Lynch Rose Vald av Erik

03 Stimulating the brain (2003); Kompl. Cracco Pascual Jahanshahi

04 Taming stress (2003)

05 Debate about function of cerebellum (1993)

06 Textons and texture perception (1981)

07 Time factor and consciousness (1993) Vald av Alva

08 Genetic enhancement of learning and memory (1999)

09 Binding by neural synchrony (2001); Kompl. Gray Iwabuchi

10 Perception in synaesthesia (2002); Kompl. Cytowic Walsh Harrison Vald av Lotta

11 Brain stimulation and reward – en tillbakablick (1958 + 1979)

12 Wait and see – brain potentials and anticipatory behavior (2001)

13 The knowledge argument against dualism (2002) (/S/)

14 Neuroeconomics: Consilience of brain and decision (2004) Vald av Nils-Olof

15 Computational roles for dopamine (2004)

16 Emotioner och kognition (2008) Vald av Magnus

17 Exercise and cognition (2008)

18 Gemensam neurobiologi smärta och njutning (2008) Vald av Roger

19 Kroppsperception (2007) Vald av Karin

20 Minne och hippocampus (2008) Vald av Sara

21 Semantisk demens (2007) Vald av Emil

22 Straffets neurobiologi (2007) Vald av Johan

23 Spegelneuron (2006) Vald av Andreas

24 Kognition i dendriterna (2003) Vald av Mikael

25 Neurocomputational models of working memory (2000) Vald av Jimi

26 Kontrollerad glömska i transgena möss (2008); Kompl. CaMKII-aktivering

27 Vad spike-trains avslöjar om kognition (2009)

28 Modeller för cortex och associativt minne (2009)

29 Medvetande-Anestesi (2006) + Medvetande-Anestesi (2008) (/S/)

30 Pathological laughter and crying (2001) (/S/) Vald av Peter

31 Enhancement of memory by magnesium (2010)

32 Beyond the cortical column: role of horizontal connections (2011)

33 Drug addiction in the human brain (2003); Kompl. Addiction pathways Vald av Morin

34 Consolidation and reconsolidation of memory (2003); Kompl. Role of sleep

35 LTP-översikt med referenser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (/S/)

36 Om ”mindfulness” och ”grå substans” (2011) (/S/)

37 Om den neuronala basen för kreativitet (/S/) Vald av Jonas