DEPARTMENT OF MEDICAL BIOPHYSICS
Institute of Physiology and Pharmacology

 

 

 

 

Start page

Staff

Research

Education

Links

Undervisning/grundutbildning (in Swedish):

Ämnet Medicinsk Fysik behandlar de biologiska fenomen, som bygger på fysikaliska principer och tillämpningar och utgår därvid från en sammanhängande kombination av ämnena biofysik och medicinsk teknik. De biofysikaliska avsnitten består dels av en cellbiologiskt inriktad biofysik, som syftar till en fysikalisk beskrivning av cellulära funktioner, bland vilka elektrisk membranexcitabilitet samt cellulära signalsystem (jonkanaler, membranreceptorer och synapser) är viktiga områden. En andra del är en molekylärt inriktad biofysik som syftar till en analys av struktur och funktion hos biologiska makromolekyler och som således gränsar till medicinsk kemi. Den medicintekniska delen omfattar huvudsakligen tillämpningar inom elektrisk registreringsmetodik i syfte att ge en allmän bakgrund till elektrisk utrustning, dess begränsningar och risker.

Medicinsk fysik ingår i läkarutbildningen och i det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet. Dessutom ges handledning for projektarbeten inom dessa program och inom den biovetenskapliga forskarskolan. Bland övriga kurser kan nämnas påbyggnadskurs i biokemi (10 p) (samarbete med Inst för biokemi och biofysik) och kurs i neurokognition (5p) (samarbete med SSKKII).